Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Tầm nhìn 
Frico mong muốn trở thành công ty dẫn đầu thị trường về thiết bị gia dụng, tập trung vào ba yếu tố chính là: sự đổi mới, chất lượng và sự sáng tạo. Nền tảng của chúng tôi là một "lối sống khỏe mạnh"
 

Sứ mệnh 
Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến những thiết bị gia dụng nâng cao sức khỏe cho mọi người. Để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu đã đặt ra, chúng tôi sẽ theo đuổi sự phát triển công nghệ tiên tiến và sự kiểm soát chất lượng cao hơn đối với các sản phẩm của mình.

Chúng tôi cũng sẽ luôn hướng tới việc không ngừng hoàn thiện bản thân và các sản phẩm để phục vụ khách hàng được tốt hơn.