Thảm Roxy màu than

Sẵn cóCòn trong kho
SKU
RR-014CH
10.388.000,00 ₫
Hand Woven
Hemp & Leather surface

Dệt bằng tay
Bề mặt làm từ sợi gai dầu và da