Thảm Darya màu xám

Sẵn cóCòn trong kho
SKU
RR-06CH
18.688.000,00 ₫
Hand Woven
Wool surface
Textured

Dệt bằng tay
Sợi len
Thảm có thớ dệt